Pt Hari Prasad Chaurasiya at Bhilwara Sur Sangam in New Delhi